செவ்வாய், 16 செப்டம்பர், 2014

ஓட்டுநர்களுக்கான சாலை பாதுகாப்பு அறிவுரைகள்

அன்புடையீர்,
               வணக்கம்.
         லோகு டிரைவிங் ஸ்கூல் வலைப்பக்கத்திற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். ஓட்டுநர்களுக்கான சாலை பாதுகாப்பு அறிவுரை; தொடர்புக்கு லோகநாதன். தலைவர்,சாலை பாதுகாப்பு இயக்கம் மற்றும் லோகு டிரைவிங் ஹெவி டிரைவிங் ஸ்கூல் சத்தியமங்கலம்-ஈரோடு மாவட்டம்.+91 9443021196
 

RULES OF THE ROAD PRECAUTIONARY MEASURES FOR DRIVERS

 • Observe the Rules of the Road, and restrict the accidents.
 • Time is very valuable, life is more valuable than it.
 • In your utter negligence behaviors don't play with other fellowmen lives.
 • Remember that you are the bread winner to your family.
 • With your negligent behaviors, don't cause the others as orphans and handicapped.
 • Re precautions. Carefully ply the vehicle.
 • Slow and steadiness always good. Be careful while plying the vehicle.
 • Consuming alcoholics is harmful to life.
 • Over-speed is always Harm to everyone.
 • Lights dim dipper should utilize compulsory during nights. If not utilized the opposite vehicle, may caused the accident due to non-clearance of the road way. Hence during nights compulsorily use lights dim dipper.
 • Before entering into turning, be slowly and observed then take turning. Otherwise there will be possibility for accidents.
 • Do not compete with the front vehicle, and not ply your vehicle to speedy, Rash, and negligent, there may cause accidents due to over-taking.
 • As per the environment. slowing down the speed of your vehicle.
 • Vehicle should not be halted in "No parking places"
 • Don't consume intoxicants and ply the vehicles.
 • Observe the traffic rules "No entry" and "One way"
 • While plying the vehicles, Compulsorily show the "hand Signals"
 • Always ply the vehicle in left side, and given way to other people.
 • Running vehicles should not be halted on foot-path, violating the rules will be penalized/punished.
 • In driver's attending duty. others should not cause disturbance.
 • Don't halt the vehicle, without proper reason.
 • For wall conditioned mottor vehicle, one man in back-side allowed to sit.
 • Documents should be produced during the time of checking.
 • Driver should observe the ply signals, during the railway level, crossing, when railway gate man absent.
 • Helmet should be wear on head compulsorily.
 • In certain times, driver should compulsorily stop the vehicle.
 • At the times of accidents, the driver should taken the responsibilities in admitting the victim in hospital and he should informed about the accident to police.
 • Exceeded the speed limits, of the vehicle, Rs 400/- penalty will be levied by officials.
 • If drunkard plied the vehicle, nature of intoxicant, and damages.
 • Vehicles will be seized without registration, permit, driving license (Original documents to be produced, Xerox copies will not be accepted).
 • During the time of "Over-Take" first apply horn, and given signal to front vehicles, and from right side overtaken the vehicle.
 • During the time of break fail, apply top to second gear, second gear to first gear hen vehicle will be slow down.
 • In first-aid box, tincture, cotton, cloth, scissor, apply the first aid to accident meted victim and admit in hospital and further informed to police.
 • Driver should wear "Uniform".
 • Observe the traffic signals - Obstruct the accidents.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக